A A A

Vozový park

Naša spoločnosť disponuje návesmi podľa špecifikácie:

Mraziarenské návesy
- klasické 33 europaletové, dvojpodlžné 66 europaletové, návesy s deliacou stenou (v návese je možné realizovať 2 -3 nezávislé teploty)

Klasické návesy
-13,6 m, mega návesy 100 CM

Návesy walkingflour
-na prevoz poľnohospodárskych plodín, na prevoz papierového a kovového odpadu, na prevoz sypkých substrátov