A A A

O nás

Dovoľte, aby sme Vám v krátkosti predstavili našu firmu v prípade možnej spolupráce.

Firma FrigoTransSped (aktuálne FrigoTransSped Slovakia s.r.o.) bola založená v roku 1996 a počas svojej činnosti úspešne etabluje na poli slovenského a medzinárodného zasielateľstva a prepravy.

Hlavná činnosť firmy je zameraná na zasielateľstvo a prepravu tovarov, ktoré si vyžadujú transport, pri ktorom musia byť dodržané určité teplotné podmienky, vzhľadom na charakter tovaru (predovšetkým čerstvé a mrazené potraviny, liečivá atď).

Disponujeme s rôznymi dopravnými prostriedkami, ktoré majú schopnosť udržiavať teplotu vo svojom ložnom priestore. Chladiarenské kamióny sú vybavené teplomermi, termografickými zariadeniami, europaletami na výmenu, majú platné ATP certifikáty, platné poistenie CMR /t.j. proti krádeži, mechanickému alebo tepelnému poškodeniu tovaru/. Naša komunikácia s uvedenými prostriedkami je cez mobilné a satelitné zariadenia, takže máme možnosť monitorovania Vášho prepravovaného tovaru 24h denne.

Naša snaha o kvalitné služby nám priniesla stabilné miesto na zasielanie a prepravu takýchto tovarov. Dlhoročne spolupracujeme aj s významnými zákaznikmi slovenského a zahraničného trhu. Zasielame a prepravujeme tovar v celej Europe.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a všetky ďalšie otázky, požiadavky, alebo konkrétne objednávky radi prejednáme telefoncky, e-mailom, alebo osobne.