A A A

Dokumenty

 • Výpis z obchodného registra #1
  Výpis z obchodného registra #1
 • Výpis z obchodného registra #2
  Výpis z obchodného registra #2
 • Výpis z obchodného registra #3
  Výpis z obchodného registra #3
 • Koncesná listina
  Koncesná listina
 • Zmena sídla #1
  Zmena sídla #1
 • Zmena sídla #2
  Zmena sídla #2
 • Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla
  Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla
 • Ovedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty
  Ovedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty